SUOMEN KUNTALOGISTIIKAN MUKAAN YHTEISKUNNAN KULJETUSKUSTANNUKSIIN ON
SAAVUTETTAVISSA 350- 900 M€ VUOSITTAISET SÄÄSTÖT LIIKENNEKAAREN
TOTEUTUMISEN JA DIGITALISAATION KÄYTTÖÖNOTON MYÖTÄ


Yhteiskunnan kuljetusten tehostamisessa on Suomen Kuntalogistiikka Oy:n mukaan
merkittävä säästöpotentiaali. Yhdistettynä liikennekaaren tuomaan henkilöliikenteen
kilpailuun, voidaan kustannusten kasvu pysäyttää ja kääntää merkittävästi laskusuuntaiseksi.


”Pelkällä kuljetusten informaatiologistiikan keskittämisellä ja sen tuomalla tehostamisella
sekä oikeanlaisella kilpailutuksella säästöpotentiaali on valtakunnallisesti yli 450 M€ ja
liikennekaaren tuoman kilpailun seurauksena jopa 800-900 M€. Säästöt kohdistuvat niin
kuljetuksiin, kun kuljetusten järjestelyyn liittyviin kustannuksiin”, toteaa Suomen
Kuntalogistiikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martin Saarikangas


Martin Saarikangas toimii innovatiivisia logistiikan informaatiopalveluita sekä logistiikan
hallinnoinnin kokonaisratkaisuja tuottavan Suomen Kuntalogistiikka Oy:n hallituksen
puheenjohtajana.


Avoimen rajapinnan kuljetusjärjestelmien käyttöönotolla myös haja-asutusalueiden
kuljetuspalvelut oleellisesti paranevat. Tällä hetkellä jää kokonaisuudessaan hyödyntämättä
yhteiskunnallisten kuljetusten vajaa käyttöaste, koska tietoa kuljetusreiteistä, niiden
aikatauluista ja täyttöasteesta ei ole käytettävissä.


”Kunnallisten kuljetusten, kuten koulu- ja vanhustoimen kuljetuksissa olevien ajoneuvojen
tyhjät matkustajapaikat voisivat olla kuntalaisten käytössä, jos tieto autojen liikkumisesta ja
aikatauluista olisi saatavissa. Tämä parantaa erityisesti syrjäseutujen jo heikentyneitä
kuljetusyhteyksiä nykyisestään.”


Kuten Liikennekaari-hankkeen esityksessäkin on todettu, yhtenä merkittävimpänä
tavoitteena on saada kustannukset kuriin. Taksitoimialan vapautumisella sääntelystä
mahdollistettaisiin liikennöintiin syntyvä kilpailu ja sen vaikutuksen arvioidaan olevan
yhteiskunnallisten kuljetusten osalta oikein kilpailutettuna vähintään 200 M€.
Ratkaisumalleja tulisi voida hyödyntää avoimien rajapinnan informaatioteknologian uusia
järjestelmiä ja ratkaisuja hyödyntäen. Näillä edellytyksillä kysyntää on varmasti
vientituotteenakin. Myös muissa Euroopan maissa on vastaavia tarpeita säästöjen ja
kehityksen suhteen.


”Kehittämisessä ja säästöjä tavoiteltaessa usein nousee soraääniä uusia esityksiä vastaan,
koska pelätään sen aiheuttavan omalle toiminnalle haittaa. Yhteiskunnan kustantamien
kuljetusten säästöjä tavoiteltaessa on hyvä muistaa, että toimintaa kehittämällä voidaan
saada aikaan tuottavuuden, työllistämisen ja laadun paranemista myös sidosryhmien ja
ammatinharjoittajien toiminnassakin.” sanoo Saarikangas.


Lisätietoja:


Hallituksen puheenjohtaja Martin Saarikangas, puhelin 0400-403290


Toimitusjohtaja Jukka Lähdeoja, puhelin 010 501 6901